• C
Poliklinik Muayenesi
Poliklinik Muayenesi

ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir.

İzlemler
İzlemler

ASM' mizde gebe, bebek, çocuk vb. izlemleri yapılmaktadır.

Bağışıklama Hizmetleri
Bağışıklama Hizmetleri

Aşı takviminde yer alan aşıların uygulaması ve takibi yapılmaktadır.

Aile Planlaması
Aile Planlaması

Aile planlaması hizmetleri ve eğitimleri yapılmaktadır.

Laboratuvar Tetkikleri
Laboratuvar Tetkikleri

Tetkikler Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarında çalışılmaktadır.

Halk Eğitimleri
Halk Eğitimleri

AÇS-AP, gebelik, hijyen vb. konularında eğitim verilmektedir.

Çalışma Saatleri

İletişim Bilgileri